Over een aantal maanden moet het vakantiegeld worden uitbetaald. Mag u als dit opschorten om u zo wat financiële armslag te geven?