Het kabinet stelt € 75 miljoen beschikbaar als borgstelling voor leningen aan jonge boeren. Op deze manier krijgen zij meer mogelijkheden hun bedrijf te verduurzamen.