Bij echtscheiding komt het nogal eens voor dat er bij de strijd om alimentatie een advocaat of mediator wordt ingeschakeld. Maar zijn deze kosten ook aftrekbaar?