Vanwege een zogenaamde ontwerpfout is de wet inzake het kindgebonden budget onlangs gerepareerd. Door deze reparatie is ook een vrijstelling in de Successiewet opgenomen.